میهن سایت

پاورپوینت مشخصات درماتو فیتها و گونه های مهم پاتوژن

چگونگی حمله پاتوژن ها به گیاهان
up.persianscript.ir/uploads/fd7d-plantpathology.docx
پاورپوینت درس ایمونوفلوئورسانس – فروشگاه فایل آراد
maghaletop.sellfile.ir/prod-1900865-پاورپوینت+درس+ایمونوفلوئورسانس.html?r…
فلوئوروکروم ها عمدتا ملکول های ارگانیک با ساختار حلقوی هستند . از انواع فلوئورکروم ها … پاورپوینت مشخصات درماتو فیتها و گونه های مهم پاتوژن قیمت: 15,000 تومان.
Slide 1 – بهروز عزت پور
ezatpour.persiangig.com/قارچ1.ppt
10 – 12 ساعت – دانشکده پیراپزشکی
https://pms.sbmu.ac.ir/uploads/230_3043_1475479754198_gharch.pdf
۱۹ مهر ۱۳۹۵ –
بیماری شناسی گیاهی
guilan.ac.ir/edu/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/بیماری-شناسی-گیاهی.pdf
Page 1 وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج …
https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/13892/50711.pdf?sequence=1…
۳ آبان ۱۳۹۵ –
ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در – OceanDocs
https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/13972/48901.pdf?sequence=1…
Untitled
srbiau.ac.ir/Files/books-pic/shenasaee%20va%20tabagheh%20bandi%20bactriha.pdf

فروشگاه مارکت سنتر