میهن سایت

پاورپوينت با عنوان همراهی و عوارض چاقی در کودکان و نوجوانان Comorbidities and complications of obesi

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل مرتبط با آن در …
journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/12453
شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش‌آموزان دبیرستانی 18ـ 15 ساله‌ی …
ijem.sbmu.ac.ir/article-1-513-fa.pdf
پاورپوینت-بیماری-چاقی-کودکان-و-نوجوانان – مرجع دانلود …
pptdl.ir/detail.aspx?id=471575124171511981216
۲ مرداد ۱۳۹۶ –
بررسي رابطه چاقي با سطح فعاليت بدني در دانش آموزان دختر …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261722
مشکلات اجتماعی در کودکان چاق و دارای اضافه وزن – مجله دانشکده …
unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=33&sid=1&slc_lang=fa
اول ی ـن کنگـره یب ن المـلل ی طب مکمـل و جـا ی گز نی – اولین …
cong-cam.mums.ac.ir/editor_file/کتابچه%20خلاصه%20مقالات.pdf

فروشگاه مارکت سنتر