میهن سایت

پاورپوينت با عنوان عفونت های حاد تنفسی درکودکان زیر 5 سال

پاورپوینت عفونت های حاد تنفسی در کودکان زیر 5 سال |سایت …
https://acgih.ir/پاورپوینت-عفونت-های-حاد-تنفسی-در-کودکا/
عفونت های حاد تنفسی
https://acgih.ir/wp-content/uploads/2015/05/عفونت-های-حاد-تنفسی-.ppt
PowerPoint Presentation – مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
bidcenter.bums.ac.ir/Dorsapax/FileManager/UserFiles/Sub_72/1220410.ppsx
Slide 1
medicine.kaums.ac.ir/UploadedFiles/…/communicablediseaseepidemiology%20_8.ppt
بیماری های شایع
med.aliabadiau.ac.ir/images/bemar1.ppt
آسم
https://farhangi.abzums.ac.ir/Portal/file/?139365/آسم.ppt
عفونت های مجاری تنفسی تحتانی منجمله پنومونی – تعالی …
ce.mazums.ac.ir/article-1-123-fa.pdf
آسپیراسیون جسم خارجی
jssu.ssu.ac.ir/article-1-511-fa.pdf
رﺍﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﺍﮔﯿﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧ
doc.umsha.ac.ir/uploads/راهنمای_جامع_نظام_مراقبت_بیماریهای_واگیر.pdf
هپاتیت
doc.umsha.ac.ir/uploads/182_2115_83_hepatit.pdf
بیماری مزمن انسدادی ریه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/بیماری_مزمن_انسدادی_ریه
Influenza A(H1N1) (Swine Flu): A Global … – University of …
www.pitt.edu/~super4/34011-35001/34631.ppt
PowerPoint Presentation – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir/…/5..بیماریهای_قابل_پیشگیری_با_واکسن_2__83f5e724.pptx
راهنمای ملی آسم – معاونت امور بهداشتی
https://phc.umsu.ac.ir/uploads/rahnemaye1.pdf
کتاب بيماريهاي واگير بهورزان _پايه يک – معاونت بهداشتی …
fhc.sums.ac.ir/files/setad/entesharat/vagir1.pdf
کارگاه کنترل عفونت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
iau-maragheh.ac.ir/site/images/main_menu/departman/pezeshki/…/control_ofonat.ppt
دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن – انجمن تغذیه کودکان
iscn.org.ir/images/pdf/Binder1.pdf
۹ آذر ۱۳۹۴ –
PowerPoint Presentation
old.rhc.ac.ir/Files/Download/temp/CT%20Technique%202010-1.pps
ﺗﺮﯾﺎژ
www.rhc.ac.ir/Files/Download/pdf/Healty/teriaj.pdf
بیماری های عفونی شایع در کودکان
www.iranbmemag.com/Images/Articles/pdf/Zang196.pdf
تفاوت تریاژ بیماران کودک چیست؟ – دانشگاه علوم پزشکی …
balini.tbzmed.ac.ir/…/کارگاه%20آشنایی%20با%20فرآیند%20تریاژ/3-تریاژ%20کو…
سنگ های سیستم ادراری – Uroweb
https://uroweb.org/wp-content/…/EAU-Guidelines-Urolithiasis-Persian-Chapter-17.pdf
احتیاطات استاندارددر کنترل عفونت – شبکه بهداشت و درمان …
borkhar.mui.ac.ir/sites/borkhar.mui.ac.ir/files/1_0.pptx
ESI
www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset95/ESI%20%20Workshop-2.ppt
هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي … – …
https://jes.ut.ac.ir/article_55898_002e37d2c8edf3c3c2aec2eace434155.pdf
آموزش بیمار – پرستار
https://parastar.info/index.php/component/tags/tag/patients-education
راهنماي مداخله
apps.who.int/iris/bitstream/10665/44406/14/9789241548069-per.pdf?ua=1
كلاس عفو نتهاي بيمارستاني پرستاران 31 خردادppt.1390.ppt …
https://arakmu.ac.ir/file/download/page/1534672446-.pdf

فروشگاه مارکت سنتر