میهن سایت

پاورپوينت با عنوان داروهای شایع در ICU

Medication Errors خطاهای دارویی ارایه دهنده صدیقه فرضی …
fdo.mui.ac.ir/sites/fdo.mui.ac.ir/files/Medication%20errors250894.pptx
داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ : ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ دار
https://demc.tbzmed.ac.ir/…/داروهای%20مورد%20نیاز%20در%20جامبک%20فوریت%20ها…
(Adverse Drug Reaction) ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داروﻳﻲ : دارو ﭘﺰﺷﻜﻲ …
rdmanagement.sbmu.ac.ir/uploads/medication_misadventures_drug_reaction.pdf
كتابچه CCU – بیمارستان قلب شهید رجایی
www.rhc.ac.ir/Files/Forms/2012-06-30_02.18.57_كتابچه%20CCU.pdf
۱۰ تیر ۱۳۹۱ –
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺪاﺧﻼت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ داروﻫﺎي راﻳﺞ
jmp.ir/article-1-759-fa.pdf
داروهای ضد تشنج
eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/4980/1/m47539.pdf.pdf
۲۵ تیر ۱۳۹۱ –
ﺗﺮاﻟﯽ اورژاﻧﺲ
https://umsu.ac.ir/uploads/ترالی_12369.pdf
توسعه ی مدل خطاهای دارویی پرستاران: مطالعه ی تلفیقی – …
ijnv.ir/article-1-248-fa.pdf
PALS ) ( کودکان پیشرفته حیاتی های حمایت عنوان: NLS ) ( های …
https://arakmu.ac.ir/file/download/page/1538057064-2.pdf
بررسی فراوانی انواع خطاهای دارویی غیرتزریقی پرستاران …
journal.rums.ac.ir/article-1-2948-fa.pdf
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ – Iranian Journal of …
sjfm.ir/files/site1/user_files_570295/ghodousi-A-10-107-2-828b542.pdf
سركار خانم دكتر مهناز ياونگي
www.iranianfamilyphysicians.com/images/fileamouzeshi/trali.pdf
بررسي عوارض جانبي شايع اينترفرون بتاي يك آ نوع آوونكس …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=46146
Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset44/VAP.pptx
آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻪ و درﻣﺎن
arad-hospital.com/wp-content/uploads/2014/10/آمبولی-ریه-و-درمان.pdf
لینک پاورپوینت روشهای تزریقی – لینک ها
linkz.blogsky.com/1398/03/12/post-1364/
پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی | مرجع دانلود …
عفونت بیمارستانی که عفونت عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار دربیمارستان ایجاد می گردد چنانچه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته …
پاورپوینت داروهای شایع در ICU – دانلود فایل
۲۶ آبان ۱۳۹۷ –

فروشگاه مارکت سنتر