میهن سایت

پاورپوينت با عنوان بلع جسم خارجی در کودکان

مسمومیت و خفگی.ppt
sem.mui.ac.ir/sites/sem.mui.ac.ir/files/attach_files/مسمومیت%20و%20خفگی.ppt
وقتي کودکان سكه‌ها را مي‌بلعند… – راسخون
https://rasekhoon.net/article/show-81005.aspx
آسپیراسیون جسم خارجی
jssu.ssu.ac.ir/article-1-511-fa.pdf
پاورپوینت بلع جسم خارجی در کودکان – دانلود رایگان
1.freedownloadi45.ir/product/1871413
در ﻛﻮدﻛﺎن راﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ مﺎ ﺟﺴ ا
www.bioline.org.br/pdf?pe07056
مقالات: بلع جسم خارجی در کودکان(قسمت اول) – مرکز گوارش …
www.govaresh-koudakan.ir/Articles/Details/…/بلع_جسم_خارجی_در_کودکان(قسمت_او…
Management of Foreign Bodies of the Airway
qums.ac.ir/portal/file/?168069/اورژانس-تروما-اعصاب.ppt
جراحی های اطفال
paramed.bpums.ac.ir/UploadedFiles/CourseFiles/جراحی_های_اطفال__86d4d360.ppt
خفگی ها | مقالات پزشکی | کمیته علمی – لوگوي سايت بهرزم
www.behrazm.ir/مقالات-پزشکی/2014-01-09-06-22-44.html
۱۹ دی ۱۳۹۲ –
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
modirangroup.com/khadamat/article/613-2018-05-21-05-13-53/file.html
كتابچه مسموميت – معاونت غذا و دارو
https://fdo.skums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/m6214.doc
مقالات ISI موسیقی درمانی : 139 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
) 18 فصل ) *** اورژانس های تنفسی
دانلود : کارآموزی_اطفال.doc
دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن – انجمن تغذیه کودکان
۹ آذر ۱۳۹۴ –
آسیب های اجتماعی کودکان کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت …
کارشناسان ایمنی
دیفتری
راهنمای ملی آسم – معاونت امور بهداشتی
در مسموميت با هروئين و متادون ديده مي‌شود. اتيولوژي
پاورپوینت خفگی درکودکان – دانلود رایگان
آموزش سلامت دهان و دندان – دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم …
ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ
آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان و نوجوانان | سایت …
۸ مهر ۱۳۹۷ –
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﻣﺮوري ﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻧﺴﺎن
jmp.ir/article-1-799-en.pdf
بیماری های دستگاه گوارش – بیمارستان نمازی
namazi.sums.ac.ir/research-education/personel-and-paraclinic-edu/…/gi_diseases.ppsx
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻣﺎﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ – Unicef
www.unicef.org/iran/fa/book_with_covers.pdf
پرستاری کودکان
www.farhikhteganp.ir/Dl/bs/پرستاری%20کودکان.pdf
راهنماي مداخله
apps.who.int/iris/bitstream/10665/44406/14/9789241548069-per.pdf?ua=1
ایمنی و آتش نشانی
www.703.blogfa.com/
Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir/Upload/Modules/FTPManager/Upload/…/5بیماری%20و%20درد.ppt
کاملترین فایل پاورپوینت بررسی اختلالات مری – manhost.ir
ub0.manhost.ir/nfile/69749/کاملترین-فایل-پاورپوینت-بررسی-اختلالات-مری
حوادث ترافیكی – وزارت بهداشت
health.behdasht.gov.ir/uploads/435_2471_1429296255533_imeni_morabi_2.pdf
پروتکل تریاژ تلفنی
hums.ac.ir/uploads/telephone_triage.pdf
پاورپوینت زندگی نامه داوینچی – ریکاوری مقاله
smsism.ir/recovery/پاورپوینت-زندگی-نامه-داوینچی/
کودکان – پرستار
https://parastar.info/index.php/component/tags/tag/pediatric
کمک های اولیه در غرق شدگی – برترین ها
https://www.bartarinha.ir/fa/news/581357/کمک-های-اولیه-در-غرق-شدگی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ –
روش های ایجاد انگیزه در کارکنان
https://www.enbank.ir/utils/getFile.aspx?Idn=4629
استفاده از دانش و سایر منابع سازمانی قادر به انگیزش کارکنان در. جهت نیل به اهداف …. »نقش مدیران، مهمترین موضوع و عامل اصلی در ایجاد انگیزه در. کارمندان است« .
آزمایشگاه علوم تجربی )1 – پایگاه کتاب های درسی
chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/201/C110377.pdf
دانلود کتاب آشنایی کامل با بیماری ها – تک بوک
https://www.takbook.com/2917-medical…/دانلود-کتاب-آشنایی-کامل-با-بیماری-ه/
روانپزشکی 2
https://cme.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2015/12/70665_orig.ppt
عفونت هاي مربوط به ويروس هرپس سيمپلكس
www.bums.ac.ir/shares/education/education/powerpoint/hereps.pps
PowerPoint Presentation
bayanbox.ir/download/2346833850195070242/هورمون-های-تیروئیدی.pptx
2-2 سالمندي – download-thesis.com
download-thesis.com/wp-content/uploads/…/download-thesis.com-d2003-Contents.doc
langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · …
https://github.com/tesseract-ocr/langdata/blob/master/fas/fas.wordlist
فیلم: پاورپوینت آشنایی با روش تولید پارچه های حلقوی / …
rouzane.com/video/4785759

فروشگاه مارکت سنتر