میهن سایت

پاورپوينت با عنوان بررسی اختلالات تیروئید در نوزادان Evaluation of Thyroid Disorders in Neonates به

Thyroid Derangements in Pregnancy
ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1521-en.pdf
۱۵ اسفند ۱۳۹۲ –
غربالگری نوزادان برای شناسایی کم کاری مادرزادی تیروئید در رشت
journal.gums.ac.ir/article-1-671-fa.pdf
تیروئید در بسیاری از کشورهای جهان به طور روتین. انجام می شود(۱). اینکار با اندازه گیری T4 و TSH خون. بندناف و یا خون پاشنه پای نوزاد انجام می پذیرد. برای.
ﻫﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ – WHO EMRO
www.emro.who.int/imemrf/…/Iran_J_Endocrinol_Metab_2009_10_5_473_482.pdf
بررسی عوامل خطر ابتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید در …
sjku.muk.ac.ir/article-1-930-fa.pdf
ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ
https://cdn.neoscriber.org/cdn/dl/7c95fade-55ca-11e8-b93f-43f045ba937b
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زردي ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ
tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-875-fa.pdf
Prevalence of Congenital Hypothyroidism in Mazandaran …
jmums.mazums.ac.ir/article-1-670-fa.pdf
برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد و افزايش …
goums.ac.ir/files/deputy_health/b10.doc
راه تشخیص و ردمان بالینی ر طبابت کا و پس از زایمان بیماری …
zums.ac.ir/files/Treatment/golbon_063a1/files/…/بیماریهای_تیروئیددربارداری.pdf
حبیب الله اسماعیلی – پژوهان – Mums.ac.ir
research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000…

فروشگاه مارکت سنتر