میهن سایت

پاورپوينت با عنوان بررسي و شناخت بيماران دچار اختلالات سيستم اسكلتي عضلاني

شيوع اختلالات عضلاني- اسكلتي منجر به از كارافتادگي در … …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=61023
بیماریهای اسکلتی – edc
edc.mui.ac.ir/sites/edc.mui.ac.ir/files/presentation.ppt
عوارض بی حرکتی تهیه شده توسط:زهرا اسکندری دانشجوی …
www.qums.ac.ir/portal/file/?161231/عوارض-بي-حرکتي.docx
کمر
www.iauharsin.ac.ir/Files/Editor/Files/1eR8Wi3GFyxl66W1.ppt
استخوان ها (206عدد)
atreyas2.persiangig.com/…/MSS%20Physiology%26Anatomy%26Assessment-Evaluat…
PowerPoint Presentation
www.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/…/argonomy.pptx
بهداشت روان – پرستار
https://parastar.info/index.php/services/nursing-journal/132-mental-health
ادراری-تناسلی – پرستار
https://parastar.info/index.php/component/tags/tag/genitourinary-system
پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار
psdsell.ir/949851/پاورپوینت+درباره+اختلالات+اسكلتي+عضلاني+مرتبط+با+كار.html
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آسیب های وارده به سیستم عضلانی – وتری در تربیت …. پاورپوینت بررسي و شناخت بيماران دچار اختلالات سيستم اسكلتي عضلاني.
ارگونومي
shm.umsha.ac.ir/uploads/ergonomi.doc
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
darman.umsha.ac.ir/uploads/15_149_maghz%20%20va%20%20aesab.pdf
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻳﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ، ﺟﻮاﻧﺎن
ilambh.medilam.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=3A2mR6cIjGc%3D&tabid=6157
پاورپوینت اختلالات کودکان انتظار
mirza.iran2kadoo.ir/3959/mirza/پاورپوینت+اختلالات+کودکان+انتظار.html
دانلود کامل فایل پاورپوینت بررسی سیستم عضلانی – …
optimadoc.ir/?p=4952
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آن
shomal.sbmu.ac.ir/uploads/فایل%20آموزشی%20قلب%20و%20عروق.pdf
بسمه تعالی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir/files/nursing_midwifery/jjarahi__1.doc
طرح درس های تئوری پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
zums.ac.ir/files/abhar-nursing/files/طرح_درس_پرستاری-Final.docx
دانلود کتاب کلیات سالمند شناسی و طب سالمندان
www.jmerc.ac.ir/images/textbooks/book_pdf/gerontology-and-geriatrics.pdf
اورژانس های سالمندان
https://demc.tbzmed.ac.ir/uploads/81/CMS/user/…/SKMBT_C45014101115190.pdf

فروشگاه مارکت سنتر