میهن سایت

نظریه ها و مدل های مدیریت دانش

مدیریت دانش
https://km.aepdc.ir/Portal/file/?262281/کتاب-مديريت-دانش.pdf
نظریه ها و مدلهای مدیریت دانش – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Printable-IKMC06_097=نظریه-ها-و-مدلهای-مدیریت-دانش.html
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله نظریه ها و مدلهای مدیریت دانش – گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.
نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش (تازه ها) – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=267905
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش (تازه ها)
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺪل از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ ﺗــﺎﻛﻨﻮن ﻣــﺪل ﻣــﺪﻳ
km.tavanir.org.ir/pages/pattern/km_models.pdf
مدل‌ها و نظریه های مدیریت دانش – Modir.ir
www.modir.ir/Articles/5177.aspx
تحقیق مدیریت دانش و نظریه ها وفرایند های آن و سیر تحول …
payandaneshjo.ir/تحقیق-مدیریت-دانش-و-نظریه-ها-وفرایند-ها/
پیشینه تحقیق مدیریت دانش و نظریه ها وفرایند های آن و سیر تحول نوآوری و مدل های آن دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می …
مدل‌های مدیریت دانش – پارس مدیر
https://parsmodir.com/db/theory/km-translated.php
"تا کنون بسیاری از نویسندگان مدل‌هایی را درخصوص مدل‌های مدیریت دانش ارایه داده‌اند که بیشتر آنها از نظر … این امر با استفاده از نظریه‌ها ی اجتماعی و همکاری میسر می‌گردد.
مروری بر مدل ها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در … – …
https://www.researchgate.net/…models…/An-overview-of-models-and-key-success-fac…
مديريت دانش
markazi-behzisti.ir/html/data/files/paper/9104/zahraarab.docx
از مبانی نظری تا نظریه های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی …
ensani.ir/…/از-مبانی-نظری-تا-نظریه-های-مدیریت-دانش-بسط-مدل-مفهومی-تأثیرپذیری…
مدل های پیاده سازی مدیریت دانش
www.artahub.ir/مدیریت/item/779-مدل-های-پیاده-سازی-مدیریت-دانش
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ –
ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ( ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ) از ﻧﻈﺮﯾﻪ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ ار – فصلنامه علوم …
journal.iams.ir/article_190_71dfc563931a2b9095472308907554e7.pdf
هاي مديريت دانش بررسي و مقايسه مدل و ارائه يك مدل تلفيقي …
icra.jrl.police.ir/backend/uploads/f081f171248f669c6e14cbf06c208bd8f82aebd6.pdf
داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي – دانشگاه پیام نور
pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=68306080-e129-4a6b-ae45-3a105f14741c
مدیریت دانش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مدیریت_دانش
ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم …
jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻌﺎد ي ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﻟ – Journal of …
https://jitm.ut.ac.ir/article_20912_ee9e33178632c88aa912abb39db3166e.pdf
بسته آموزشی مدیریت دانش و دانشگران – مدیریت منابع انسانی
https://tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/files/modiriyat-danesh.pdf
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس (
jem.journals.umz.ac.ir/article_1399_260c6466bd2f3dc78a39846ef5397967.pdf
۲۲ آبان ۱۳۹۵ –
ارائه الگویی برای مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران با …
https://irandoc.ac.ir/sites/fa/files/attach/article/finalarticle-namdarian.pdf
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اشتراک دانش بین سازمان‌های …
iieshrm.ir/article-1-168-fa.pdf
مدیریت عملکرد کارکنان (مبتنی بر نقاط تماس)
https://hrmacy.ir/index.php/گاه…ها/performance-management-based-on-contact-points
Untitled – پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی – دانشگاه فردوسی …
https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/issue/…/fullpdf_issue_1721_fa_IR.pdf
بررسی کارکرد پژوهشی کتابخانه مبتنی بر مدل ارزیابی درونی مورد مطالعه کتابخانه …. تهیه دانش صریح، به بخش مهمی از نظریه ها و تجربه های علمی مدیریت تبدیل شد.
کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش | مدیریت پروژه | …
خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان – …
از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی …
معرفي – پالایشگاه اصفهان
https://www.eorc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0…Eorc93…
۱۱ آذر ۱۳۹۶ –
اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
nastinfo.nlai.ir/article_24_805873be5f812dcc49936615e38f21bd.pdf
نظریه های سازمان و مدیریت – انتشارات ادیبان روز
https://www.adibanbook.ir/blog/نظریه-های–سازمان-و-مدیریت
اصل مقاله
slis.scu.ac.ir/article_11637_7579c1296d7b882588aeefa4a5f651ca.pdf
متن کامل (PDF)
iueam.ir/article-1-107-fa.pdf
نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی
https://www.sbu.ac.ir/Adj/…/bud/…/نظریه%20ها/تاریخچه%20ارتباطات%20سازمانی.ppt…
طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش در …
https://smms.basu.ac.ir/article_29.html
نیم نگاهی بر سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمان – بانک آینده
https://www.ba24.ir/uploads/Knowledge/AttachedFile/Article/17.pdf
آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری – …
www.conference.ac/آشنایی-با-فرآیند-تصمیم-گیری-و-انواع-مدل/
۵ اسفند ۱۳۹۴ –
تعریف مدیریت منابع انسانی چیست؟ | شرح وظایف مدیر منابع …
https://motamem.org/نقش-واحد-مدیریت-منابع-انسانی-در-سازمان/
مدل های مدیریت دانش – مهندسین مشاور نور
www.noorgroup.co/fa/اخبار-گروه-دوم/news/174/Knowledge-Management-Models
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ –
نظریه های قدرت – مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
https://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9mm/article/download/4188/4300
نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش – ماهنامه علمی- ترویجی …
ekteshaf.nioc.ir/article-1-1551-fa.pdf
نظریه های سازمان و مدیریت در هزاره سوم
taghvaeeyazdi.ir/index.php/2016-11-01-18-41-24/16…/25-sazmanmodiriat
روش های ایجاد انگیزه در کارکنان
https://www.enbank.ir/utils/getFile.aspx?Idn=4629
اصل مقاله – فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
issk.journals.sndu.ac.ir/article_38_6e7559f9b02f1b1fa45eaa2d21024a28.pdf
های تولیدی ورزشی با استفاده از کاوش فرآیند چابکی سازمانی …
journals.ssrc.ac.ir/article_715_1030c57d3959868781989d64a990aeb3.pdf
: ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﯿ – پژوهش‌های …
ormr.modares.ac.ir/article-28-22362-fa.pdf
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ –
رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان
smt.journals.isu.ac.ir/article_1719.html
خلاصه کامل کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور – مدیریار
۱۶ آبان ۱۳۹۴ –
آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدلهای آن – مدیریار
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ –
نظریه یادگیری سازمانی چیست ؟ – مدیران ایران
بررسی نظریه های انگیزش :: مقاله در راهکار مدیریت
مقالات ISI تئوری بازی ها : 161 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
عنوان مقاله: چکیده – فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه
مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک … – شرکت چاپ و …
مدل ها و نظریه های مدیریت دانش، نظریه های مدیریت – مقاله ها
۲۲ فروردین ۱۳۹۸ –
بزرگان مدیریت | مدیرسان
خلاقیت و کارآفرینی

فروشگاه مارکت سنتر