میهن سایت

نحوه مكاتبه داوران براي چاپ مقاله

نحوه پاسخ به نظرات داوری – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی …
goums.ac.ir/journal/page/95/نحوه-پاسخ-به-نظرات-داوری
مراحل چاپ یک مقاله | چاپ مقاله اشراق – موسسه اشراق
https://isi-isc.com/fa/post/mrahl-chap-ik-mqaleh
راهنمای انتخاب مجله علمی مناسب برای چاپ مقاله – نیتیو پیپر
www.nativepaper.ir/انتخاب-مجله-علمی-مناسب-برای-چاپ-مقاله/
۲۵ تیر ۱۳۹۷ –
نحوه پاسخ به داوران مقاله – موسسه شریف یار
sharifyar.org/نحوه-پاسخ-به-داوران-مقاله/
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ –
نامه پذیرش یا اکسپت مقاله در ژورنال – مقاله ISI | موسسه پژوهش …
https://isipaper.org/fa/post/namh-pthirsh-ia-akspt-mkalh-dr-zhornalMsv8
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ –
زمان پذیرش و چاپ مقاله در مجلات مختلف – مقاله ISI | موسسه …
https://isipaper.org/fa/post/zman-pthirsh-o-chap-mkalh-dr-mjlat-mkhtlfTW0e
۷ اسفند ۱۳۹۶ –
مراحل ارسال مقاله برای مجلات ISI – چاپ مقالات ISI
https://j.bahamayesh.com/fa/news-submit-paper-steps
۱۹ آذر ۱۳۹۶ –
راهنماي ارسال مقاله علمي به مجلات داخلي و خارجي | علمي و پژوهشي
www.iranresearches.ir/…/346-راهنماي-ارسال-مقاله-علمي-به-مجلات-داخلي-و-خارجي.html
راهنمای نحوه داوری برای داوران – نشریه مرور سیستماتیک در …
ijsr.ir/page/114/راهنمای-نحوه-داوری-برای-داوران
فرایند داوری و چاپ مقالات – فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی
jmbr.mbri.ac.ir/page/118/فرایند-داوری-و-چاپ-مقالات
آموزش انتشار مقاله علمی (از انتخاب مجله تا فرایند داوری) – …
https://faradars.org/…/fvacw9602-how-to-publish-a-paper-from-choosing-journal-to-r…
چگونه با داوران مجلات مکاتبه کنیم؟ – موسسه سینا
https://sina-pub.ir/fa/post/chgvnh-ba-davran-mjlat-mkatbe-knim
ضوابط نگارش و پذیرش مقاله در نشریه – پژوهشی راهبــردهای …
edcbmj.ir/content/14/ضوابط-نگارش-و-پذیرش-مقاله-در-نشریه
راهنمای نگارش مقاله – نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
https://jgs.khu.ac.ir/page/48/
اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی
https://www.118daneshgah.com/…paper/common-phrases-in-submission-to-internatio…
فرآیند داوری مقاله و چگونگی تصمیم گیری نهایی ادیتور – …
www.sciencepeak.com/?p=6688
نامه پذیرش مقاله و سوالات متداول پژوهشگران درباره آن – مشاوره …
www.sciencepeak.com/?p=6040
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ –
آموزش پایان نامه، تحقیق و مقاله – تحقیق یار
tahghighyar.com/workshop12/
دوره جامع آشنایی با مبانی نگارش، ارسال، داوری و چاپ مقالات ISI. (مجلات داخلی و ژورنال های بین المللی). WORKSHOP ON. JOURNAL ARTICLE WRITING. در سال های …
راهنمای نگارش مقاله – نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر
mth.aui.ac.ir/content/16/راهنمای-نگارش-مقاله
پرسش‌های متداول – فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی …
www.ijbme.org/journal/faq
راهنمای ارسال مقاله – مجله حیات
hayat.tums.ac.ir/page/49/
پرسش‌های متداول – نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
https://ceej.aut.ac.ir/journal/faq
نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی – راهنمای نویسندگان
https://jfaup.ut.ac.ir/journal/authors.note
فرایند پذیرش مقالات – به زراعی کشاورزی
https://jci.ut.ac.ir/journal/process
پاسخ به نظرات داوری – مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
journal.fums.ac.ir/page/122/پاسخ-به-نظرات-داوری
مراحل چاپ مقاله در ژورنال معتبر | موسسه آذرگان
https://book-pub.ir/fa/post/mrahl-chap-mqaleh
فرم داوری مقالات
umj.umsu.ac.ir/files/site1/referee_form.doc
راهنمای نگارش مقاله – فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
journal.irphe.ir/page.php?slct_pg_id=94&sid=1&slc_lang=fa
راهنمای نویسندگان – ماهنامه علمی باغ نظر
www.bagh-sj.com/journal/authors.note
مشارکت در چاپ مقاله – موسسه اندیشمند
andishmandproject.com/mainPage/Article/details/98+چاپ_مقاله_علمی_پژوهشی
راهنمای نگارش مقاله – فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی
ijmedicallaw.ir/content/13/راهنمای-نگارش-مقاله
مراحل پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی | آرتا …
https://isi-journal.com/post/pzirsh-v-chap-mqaleh-dar-mjlat-elmi-pjhvhshi-dakhli
آئین نامه حمایت از مقاله ISI – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
nano.ir/page/1/502/12
اصلاح مقاله – مجله مطالعات ناتوانی
jdisabilstud.ir/page.php?slct_pg_id=48&sid=1&slc_lang=fa
راهنمای نگارش مقاله – مجله پژوهش فیزیک ایران
https://ijpr.iut.ac.ir/page.php?slct_pg_id=48&sid=1&slc_lang=fa
راهنمای نویسندگان – علوم و صنایع غذایی ایران
fsct-old.modares.ac.ir/journal/authors.note
نحوه ارسال مقاله براي مجلات بين المللي – ایران کنفرانس
www.iranconferences.ir/…مقالات%20و%20مطالب%20علمی%20و%20آموزشی%20/95-9…
۲۳ آبان ۱۳۹۰ –
طریقه ارسال مقاله براي ژورنال های ISI – ترجمه مقاله
https://www.researcheditor.ir/learn-center/123-how-submit-an-isi-article.html
پرسش وپاسخ برای کاربران وداوران
conf1.bonyadhamayesh.ir/fa/page.php?rid=52
اکسپت مقاله – آیا می توان مقاله سابمیت شده را کنسل کرد؟ | …
https://isijournal.net/fa/post/aia-mi-tvan-mqaleh-sabmit-shdh-ra-knsl-krd
۲۳ آبان ۱۳۹۷ –
اکسپت مقاله – مراحل چاپ مقاله در مجلات ISI به چه صورت است؟ | …
https://isijournal.net/fa/post/mrahl-chap-mkalh-dr-mjlat-isi-bh-chh-sort-ast9yl5
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ –
پرسش‌های متداول – معماری و شهرسازی آرمان شهر
www.armanshahrjournal.com/journal/faq
راهنمای نویسندگان – نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
www.nsmsi.ir/journal/authors.note
ارسال مقاله | جغرافیا و توسعه فضای شهری
https://jgusd.um.ac.ir/index.php/gud/about/submissions
فرایند پذیرش مقالات – نشریه مهندسی شیمی ایران
www.ijche.ir/ViewContent.aspx?PageID=23
الزامات پذیرش مقالات – مجله سلامت اجتماعی
ch.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=26635&p=1
راهنمای نویسندگان – فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین
www.gsjournal.ir/journal/authors.note
داوری مقاله | مراحل پذیرش مقاله | مراحل چاپ مقاله | مشاوران شریف
راهنمای نگارش مقالات – کومش
راهنمای نگارش مقالات – مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی …
راهنمای نگارش مقاله – دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش …
راهنمای نگارش مقاله – ارمغان دانش – Armaghane danesh
راهنمای نگارش مقاله – مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا
راهنمای تدوین مقاله – سامانه یکپارچه نشریات ناجا
پژوهش های نوین در ریاضی – اصول اخلاقی انتشار مقاله
اطلاعیه – فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی

فروشگاه مارکت سنتر