میهن سایت

لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت در کشور

لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت …
https://www.isna.ir/…/لزوم-ثبات-مدیران-امور-روستایی-ضرورت-توزیع-متوازن-جمعی…
۴ ساعت پیش –
لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت …
https://www.ghatreh.com/…/لزوم-ثبات-مدیران-امور-روستایی-ضرورت-توزیع-متوازن-…
۲ ساعت پیش –
لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت …
www.ghatreh.com/…/لزوم-ثبات-مدیران-امور-روستایی-ضرورت-توزیع-متوازن-جمعیت…
۴ ساعت پیش –
لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت …
https://tnews.ir/news/dbe0133932781.html
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوربر لزوم ثبات مدیران امور روستایی استان های کشور تاکید کرد.
لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت …
https://news.kodoom.com/iran…/لزوم-ثبات-مدیران-امور-روستایی-ضرورت/…/788924…
۳ ساعت پیش –
اختصاص یک و نیم میلیارد دلار به اشتغال روستایی – …
www.iribnews.ir/fa/news/…/اختصاص-یک-و-نیم-میلیارد-دلار-به-اشتغال-روستایی
۶ ساعت پیش –
لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت …
khabarpu.com/k.php?u…2KrbjNiq2LEg2KjYsdiq2LE=
لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت در کشور | منبع: تیتر برتر | پویشگر: خبرپو.
خبر خوش فرمانده یگان محیط زیست درباره محیط‌بان همدانی …
https://www.shahrekhabar.com/social/15603306608104
۴ ساعت پیش –
نشست کارگروه بازسازی مناطق سیل زده استان کرمان/ جمالي …
dolat.ir/detail/321737
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
نقش مدیریت محلی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی …
https://serd.khu.ac.ir/article-1-2964-fa.pdf
برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر …
media.president.ir/uploads/org/150218763237416400.pdf
۱ مرداد ۱۳۹۶ –
ماهنامه دهیاری ها شماره 44
www.imo.org.ir/files/rimo-ir//PDF/MahnameDehyari/44.pdf
ﺿﺮورت اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5354_dc07324cb80aca2b8201527e36c6c936.pdf
PK'C 3 – دانشگاه لرستان
lu.ac.ir/usersfiles/469166.8588572.6764198.62021.pdf
آشنايي با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد … – جهاد …
acecr.ac.ir/file/download/download/1539578763-dp2017-1397-2-11.pdf
برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال …
https://khabarban.com/a/24035063
۴ ساعت پیش –
بومبازار؛ حلقه مفقوده معرفی و فروش محصولات روستایی …
https://khabarban.com/a/24037890
نگرشي نوين به مديريت روستايي – روستا و توسعه
rvt.agri-peri.ac.ir/article_59305_35b3a7f174fef4e2e920d67abf974f43.pdf
زندگینامه فرمانده ایرانی لشکر زینبیون کتاب می‌شود
econews.ir/fa/content/2071904
برنامه ریزی فضایی – دانشگاه تربیت مدرس
modares.ac.ir/uploads/Culture.StuJournals.1006.pdf
47 ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی سال سیزدهم / مرداد 1395 … …
ahsandl.ir/Dehyariha/Dehyari-47.pdf
روستاهای کشور نیازمند تحوّل بنیادی – حزب توده ایران
https://www.tudehpartyiran.org/images/ketabkhaneh/Villages-in-Iran.pdf
رﻳﺰي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮا
www.ensani.ir/storage/Files/20120328152351-2024-6.pdf
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﺎﯾ – فصلنامه …
georesearch.ir/article-1-358-fa.pdf
مروري بر مفاهيم بودجه و مالی | گروه مشاوران پنکو
https://penco.ir/articles/131/مروري-بر-مفاهيم–بودجه-و-مالی

فروشگاه مارکت سنتر