میهن سایت

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب …
sayehjustice.com/…/متن%20کامل%20قانون%20آیین%20دادرسی%20کیفری%20با%…
قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات 1394-سایت حقوقی …
https://www.ekhtebar.com/…/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-با-اصلاحات-1394-سایت-حقوق…
اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع … اصلاحی طبق ماده یک قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، در متن …
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – …
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fa/ir/ir025fa.pdf
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی …
jclr.atu.ac.ir/article_663.html
حقوق متهم نزد ضابطين دادگستري در قانون آيين دادرسي …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334335
تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري: با تاکيد بر …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294916
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري: با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392.
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) – شناسنامه قانون
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/others/criminal/2327-keifari
تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر …
https://jol.guilan.ac.ir/article_1396.html
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی …
ensani.ir/fa/article/download/370627
حقوق دفاعی متهم در – فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی
jlviews.ir/article-1-614-fa.html
قانون آيين دادرسي كيفري – سامانه ملی قوانین و مقررات
qavanin.ir/Law/TreeText/226595
۴ اسفند ۱۳۹۲ –
اصل مقاله (468 K) – مجله حقوقی دادگستری
www.jlj.ir/article_21907_12fe9e90029f39710a3d7f78725140f0.pdf
پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الهام از برخی از اسناد … یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را. خدشه دار می …
مقاله بررسی حقوق متهم تحت نظر از منظر قانون آیین دادرسی …
https://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW02-MAYBODLAW02_366=بررسی-…
هدف از این تحقیق ، بررسی حقوق متهم تحت نظر از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ه.ش در زمینه دادرسی عادلانه است. قانونگذار تحت تأثیر الگوی جهانی دا…
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه الحاقات و …
https://mh-gh.eadl.ir/صفحه-نخست/ArtMID/512/ArticleID/319
متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)؛ مواد …
www.dadgaran.com/article/242/index.htm
تحلیل یک وکیل دادگستری از تغییرات قانون آیین دادرسی …
https://www.isna.ir/…/تحلیل-یک-وکیل-دادگستری-از-تغییرات-قانون-آیین-دادرسی-…
۱ بهمن ۱۳۹۷ –
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 – سازمان نظام پرستاری
www.ino.ir/LinkClick.aspx?fileticket=yNzWqFhiQb4%3D&tabid=8551&portalid…
آئین دادرسی کیفری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/آئین_دادرسی_کیفری
جایگاه شان و کرامت انسانی و حریم خصوصی در قانون آیین …
https://www.sbu.ac.ir/…/7جایگاه%20شان%20و%20کرامت%20انسانی%20و%20حریم%2…
بررسی حقوق متهم و شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب …
https://download-thesis.com/product/بررسی-حقوق-متهم-و-شاکی-در-قانون-آیین-داد/
قانون آیین دادرسی کیفری · شورای حفظ حقوق بیت المال در …
https://cppl.ir/قانون-آیین-دادرسی-کیفری/
تعليق تعقيب و جايگاه آن در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب …
www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1876272&l=fa
حقوق مظنون و متهم در مرحله تحقیقات پلیسی؛ مطالعه – پارسه – …
parseh.modares.ac.ir/thesis.php?id=1157382&sid=1&slc_lang=fa
حقوق مظنون و متهم در مرحله تحقیقات پلیسی؛ مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی.
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه الحاقات و …
www.mh-gh.ir/Default.aspx?tabid=55&ArtMID=512&ArticleID=319
حقوق متهم در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ …
https://research.uok.ac.ir/~shmohammadi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=59341
مشخصات پژوهش حقوق متهم در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، انجام شده توسط شهرام محمدی، استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه …
حق دسترسی به وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید – …
https://www.khabaronline.ir/…/حق-دسترسی-به-وکیل-در-قانون-آیین-دادرسی-کیفری…
مقالات مرتبط با آیین دادرسی کیفری – پایگاه مجلات …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/آیین_دادرسی_کیفری
سیاست کیفری ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در قبال حمایت از بزه دیده … حقوق متهم نزد ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392.
اصل مقاله – مطالعات حقوق تطبیقی
https://jcl.ut.ac.ir/article_69831_b430701c223cc88d8f479eb03cb5e8bf.pdf
قانون آیین دادرسی کیفری
www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5116
۱۴ تیر ۱۳۹۴ –
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری + با آخرین اصلاحات و …
https://www.bidbarg.com/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید/
اختصاصی؛ وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی در قانون …
www.imj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS…23e6…
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نشریه – فصلنامه حقوقی انتظامی …
lqp.jrl.police.ir/content.php?pagename=journal&publication_id=1180…id=84
شماره 5,دوره اول تابستان 1396. 1. عنوان: مطالعه تطبیقی تکالیف ضابطان دادگستری در رعایت حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون سابق.
آشنایی با «تفهیم اتهام»؛ یکی از اصول مسلم آیین دادرسی …
۲۹ فروردین ۱۳۹۸ –
مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 – …
حقوق مظنون و متهم در مرحله تحقیقات پلیسی از جمله حقوقی است که باید توسط پلیس و مأمورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری، که به عنوان بازوان اجرایی …
ابلاغ ۳ آیین نامه در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری – …
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
برخی از جلوه‌های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین …
سوالات آیین دادرسی کیفری قسمت اول – موسسه طرح نوین اندیشه
تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین …
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه | فارسی | منشور حقوق شهروندی
قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – دادراه
تشكيل پرونده شخصيت متهم وكارآمدی آن درنظام حقوقی ايران – …
۱ خرداد ۱۳۹۷ –
قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی – وکیل
۲۱ مهر ۱۳۹۷ –
قانون آیین دادرسی کیفری – مجموعه قوانین
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب – مرکز پژوهشها
‌ماده 1 – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق … حقوقی. ‌ماده 3 – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی
نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی …
در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برآنیم تا نوآوری‌هائی که قانون‌گذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری …
همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد – …
تمهیدات قضایی از حقوق زنان و اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 92 … بررسی حفظ حقوق شهروندی متهم و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید
۳۱ فروردین ۱۳۹۳ –
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي – ﻣﺼﻮب 1392/12/04 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﻨﻘ
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
قرار ممنوعیت خروج از کشور | دفتر حقوقی ناصر زنگباری – …
سه آئين نامه اجرايي مواد مختلف قانون آئين دادرسي كيفري ابلاغ …
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ –
به بهانۀ انتشار کتاب “دستاوردها و نوآوریهای قانون آئین دادرسی …
اختیار قضات بالاتر از روح قانون | میدان
۱۳ خرداد ۱۳۹۸ –
تحولات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ –
كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در …
كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي … حقوق متهم و زنداني در نظرات شوراي نگهبان … جنون و تاثير آن در مسئوليت كيفري.
حقوق متهم در قانون جديد آيين دادرسي كيفري – حقوقی و امور مجلس
نقش پزشکان قانونی در فرآیند دادرسی کیفری براساس قانون …
اختیارات وکیل در قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 – …
۶ دی ۱۳۹۵ –
تعامل جرم شناسی با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 …
۱ خرداد ۱۳۹۷ –

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر