میهن سایت

تربیت و رویکردها و اهداف آن

چیستی و اهداف تربیت – پرتال جامع علوم انسانی
ensani.ir/fa/article/135991/چیستی-و-اهداف-تربیت
رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی – پرتال جامع علوم …
ensani.ir/fa/article/91769/رویکردها-و-روش-های-تربیت-اخلاقی-و-ارزشی
رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن – سمینا
pesi.saminatech.ir/Article/139608042017408738
بر این اساس، هدف میانی تربیت اخلاقی شخص‌گرا، پرورش فضایل اخلاقی در متربّیان است. این هدف، تربیت اخلاقی شخص‌گرا را در چارچوب رویکرد تربیت اخلاقی …
نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی …
jontoe.alzahra.ac.ir/article_315.html
اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان …
jontoe.alzahra.ac.ir/article_3843.html
هدف پژوهش حاضر، بررسی اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه‌شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی است. برای نیل به این هدف، از قیاس عملی بازسازی شده …
تبیین و بررسی اهداف و اصول تربیت دینی از منظر رویکرد …
ksiu.nahad.ir/article_263.html
هدفاز نگارش این مقاله، پرداختن به تربیت دینی بر اساس رویکرد تجربۀ دینی و … استنتاج چیستی و چگونگی اهداف و اصول تربیت دینی این رویکرد پرداخته شده است.
تبیین اهداف و ملاحظات «تربیت» اخلاقی کودک با نظر به مفهوم …
islamicedu.rihu.ac.ir/article_1241.html
هدف این پژوهش، تبیین اهداف و ملاحظات کلی تمهیدی «تربیت اخلاقی کودک» بر اساس ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل است. بدین منظور از دو روش تحلیل …
رويکرد شخص گرا به تربيت اخلاقي و اهداف آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345562
هدف اين مقاله، شناسايي و تحليل اهداف تربيت اخلاقي شخص گرا مي باشد. براي نيل به اين هدف، از روش بازسازي شده قياس عملي فرانکنا استفاده شده است. مطالب در دو …
رويکرد تعليم و تربيت اسلامي بر اساس تربيت مغزمحور – …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308660
هدف کلي از انجام اين تحقيق، تعليم و تربيت اسلامي به تربيت مغز مي باشد. پژوهش حاضر با بکارگيري روش تحليل محتواي کيفي به واکاوي متون و پژوهش هاي تعليم …
رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن | خبرگزاری فارس
https://www.farsnews.com/news/…/رویکرد-شخص‌گرا-به-تربیت-اخلاقی-و-اهداف-آن
تبیین و بررسی اهداف و اصول تربیت دینی از منظر رویکرد …
https://www.farsnews.com/…/تبیین-و-بررسی-اهداف-و-اصول-تربیت-دینی-از-منظر-…
تحلیلی بر اهداف تربیت اخلاقی و اجتماعی از دیدگاه هابرماس با …
jas.ui.ac.ir/article_18165.html
مقاله در مورد تربيت و رویکردها و اهداف آن
cofenetyas.ir/tag/مقاله-در-مورد-تربيت-و-رویکردها-و-اهداف-آ/
… یاس دنلود مقاله و تحقیق و پروژه و پاورپوینت. مقاله تربیت و رویکردها و اهداف آن. دسته: رشته معارف اسلامی. فرمت : word | حجم : 149kb | صفحات : 31. قیمت: 5000 تومان.
بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و …
https://jpsyedu.ut.ac.ir/article_10593_1061.html
تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد …
education.scu.ac.ir/article_11077.html
هدف این پژوهش چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار می‌باشد. در این زمینه دو سؤال مورد بررسی قرار گرفته است: 1- …
فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان اسلامی – …
tlr.shahed.ac.ir/article-1-186-fa.html
در این پژوهش از روش تحلیل فلسفی با رویکرد استنتاجی استفاده شده است. … براساس این ویژگی ها, اهداف تعلیم و تربیت از منظر عرفان اسلامی را می‌توان در سه طبقه …
تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه‌ی ششم …
arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_1199_0.html
مقدمه و هدف: با توجه به نقشی که تربیت‌بدنی در پرورش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای … (92-91) با رویکرد اهداف تربیتی می‌پردازد روش شناسی: روش تحلیل محتوای این …
رویکرد، مبانی، اهداف، روشها و محتوای تربیت زیبایی شناختی …
journals.ihu.ac.ir/article_200865.html
نقد و بررسی «اهداف تفصیلی فعالیت‌های دوره … – نظریه و عمل …
https://cstp.khu.ac.ir/article-1-1918-fa.pdf
ي. زبان فني و رسمي تعلیم و. تربیت است، با روش تحلیل مفهومي و تطبیقي مورد ب ….. از منظر رویكرد اسالمي عمل چه نقدهایي بر اهداف تفصیلي فعالیت. های دوره. یپ. ش.
تربیت اخلاقی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=تربیت+اخلاقی&topic_2=33071
با توجه به این هدف، رویکردهای مختلف به تربیت اخلاقی درساحت اندیشه اسلامی وازنگاه سه متفکر مسلمان ،خواجه نصیرالدین طوسی بارویکرد عقلی-فلسفی،فیض …
آراء و رویکردهای تعلیم و تربیت – ویکی فقه
wikifeqh.ir/آراء_و_رویکردهای_تعلیم_و_تربیت
رویکرد تربیتی کار فرهنگی، تحقق اهداف تربیتی اسلام است
basijnews.ir/fa/news/…/رویکرد-تربیتی-کار-فرهنگی-تحقق-اهداف-تربیتی-اسلام-ا…
۲۶ آذر ۱۳۹۷ –
ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرست …
jep.atu.ac.ir/article_2437.html
اهداف و روش‌های تربیت سینوی مبتنی بر فرایند ادراک – حکمت …
wisdom.ihcs.ac.ir/article_1522.html
هدف اصلی این پژوهش، که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی استنتاجی صورت گرفته است، این است که مبانی ادراک و اقسام آن از منظر ابن‌سینا و پیامدهای تربیتی آن …
بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی …
www.jsfc.ir/article_47781.html
لذا هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مناسب آن است. بدین‌منظور با …
(۳۴۶) نگاهی به فلسفه تربیتی انتظار موعود در رویکرد شیعی …
www.m-mahdi.com/persian/?page=articles&id=429
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ –
رویکرد آینده پژوهی و نقش و اهداف آن در برنامه درسی تعلیم و …
researchbt.cfu.ac.ir/article_705.html
پایان نامه بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تطبیقی-مفهوم-اهداف-اصول-و-روش-های-…
این پژوهش به بررسی تطبیقی مفهوم و اهداف تربیت معنوی از دیدگاه علامه … شد و از طرفی تربیت معنوی با مورد توجه قرار دادن ساحت روحانی انسان برای رویکرد تربیت …
اجرای طرح تبلیغی تربیت محور در مدارس قم؛ نیاز امروز با …
۳۰ دی ۱۳۹۷ –
(معنويت در تربيت ديني). – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد
Untitled
اهداف ناظر به تربیت اعتقادی (دینی). 1. اهداف ناظر به ….. در رویکرد تربیتی اسلام ، بیشترین تعاریف ، ناظر بر مفهوم شکوفایی استعدادها و بالفعل نمودن آنهاست و.
تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست …
در این میان، ساحت اجتماعی سیاسی با تحقق اهداف آموزشی آن می‌تواند متضمن … کدام است، ضمن پرداختن به مفهوم سیاست بر اساس سه رویکرد کلاسیک، جدید و اسلامی و …
رویکردهای برنامه درسی: آشنایی با شش رویکرد برنامه درسی – …
۲۷ آذر ۱۳۹۶ –
تبیین ویژگی‌های تربیت دینی از منظر رویکرد …
تبیین ویژگی‌های تربیت دینی از منظر رویکرد پدیدارشناختی نینیان اسمارت. پدیدآور: رقیه شادمان استاد راهنما: رمضان برخورداری. دانشگاه خوارزمی. چند برگ نخست …
اهداف، رویکردها و برنامه های راهبردی دکتر نمکی در حوزه بهداشت …
بررسی اهداف تربیت مبتنی بر مسئولیت‌پذیری با نظر به …
هدف از این تحقیق، بررسی اهداف تربیت مبتنی بر مسئولیت‌پذیری با نظر به مراحل … این مطالعه، با رویکرد کیفی و به روش توصیفی- ‌تحلیلی، با بررسی متون …
تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان …
پژوهش حاضر با هدف مطالعه انتقادی تربیت معنوی برای کودکان (S4C) در دنیای معاصر و ترسیم الگوی اسلامی- ایرانی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی …
رویکرد تربیتی کار فرهنگی تحقق اهداف تربیتی اسلام است …
پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه کار فرهنگی از دستاوردهای بی بدیل نظام جمهوری اسلامی است، گفت: رویکرد کار فرهنگی اگر رویکرد تربیتی باشد، …
سه رویکرد اهداف تعلیم وتربیت/ فلسفه در روش سکولار است
۲۰ مهر ۱۳۹۱ –
هدف از آموزش کارکنان ناجا "ارتقاء رویکرد رفتاری " است – ایسنا
۱۸ شهریور ۱۳۹۴ –
تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت …
بررسي برنامه درسي تربيت اخلاقي در چند كشور جهان و كشور …
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ –
سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری …
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ –
همگرایی مبانی فلسفی و اهداف تربیت زیبایی شناسی در نظام …
رویکرد تربیتی و آموزشی – پیش‌دبستان و دبستان پسرانه …
برای دست یابی به مراتب حیات طیبه که هدف نهایی تعلیم و تربیت است رشد همه جانبه و پرداختن به تمامی ابعاد انسان ضروری است. ما هم همراه با تحقیقات تخصصی …
کاربست رویکرد نوین «تربیت هنری دیسیپلین محور» در …
کاربست رویکرد نوین «تربیت هنری دیسیپلین محور» در آموزش هنر به دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی. مقاله 7، دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 95-109 XML …
تعلیم و تربیت؛ رویکرد اصلی بسیج فرهنگیان – Iqna
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ –
نیروسازی با رویکرد تربیت حماسی هدف انجمن های اسلامی دانش …
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تاکید کرد:هدف این اتحادیه نیروسازی و جریان سازی با رویکرد تربیت حماسی است.
آموزش و پرورش ایران و تغییر رویكرد – آموزک
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ –
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تاثیر جهانی شدن بر نظام تعلیم و تربیت ایران – مجله آموزش …
در این مقاله نظریه جهانی شدن به عنوان یک پدیده چند بعدی و گسترده در … تضعیف اهداف و محتوی تعلیم و تربیت محلی و ملی می شود و مرکزیت تصمیم گیری آموزشی و.
تبیین رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی کودکان و نقد آنها …
بر تأکیذ با تربیت و تعلیم مسائل با مواجهه در اسالمی آموزهای …
واژه های کلیدی: رویکردهای پژوهشی، آموزه های اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت … یکی از مسائل مهم در برنامه های تربیتی، تعیین اهداف تربیتی است. توجه به نیازهای …
اهداف آموزش و پرورش پيش دبستانی – مهد کودک فرزندان آفتاب …
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ – اهداف تعليم و تربيت از پيش تعيين شده هستند، بايد تحت شرايط خاص، قابليت تغيير داشته، تکامل پذير و قابل تحقق باشند.اهدفهاي آرماني، غير …

فروشگاه مارکت سنتر