میهن سایت

تحقیق توانمند سازی کارکنان

مقالات ISI توانمندسازی کارکنان : 134 مقاله انگلیسی + ترجمه …
در این صفحه، تعداد 134 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع توانمندسازی کارکنان آرشیو شده است که شما می …
عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان – مطالعات مدیریت …
این تحقیق بر اساس نظریه شناخت اجتماعی[1]، که سه دسته عوامل کلیدی فردی، گروهی و … این پژوهش با هدف بررسی این عوامل در توانمندسازی کارکنان در حوزه ستادی وزارت …
توانمندسازي كاركنان: ضرورت ها و راهكارها – SID.ir
امروزه توانمند سازي به عنوان يكي از ابزارهاي سودمند ارتقا كيفي كاركنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد. به منظور كسب موفقيت در محيط در حال تغيير كسب و …
توانمند سازي کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت (مورد مطالعه . …
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی توانمند سازي کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت … روش اين تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي است.
مقاله توانمند سازی کارکنان و نقش آموزش در توسعه منابع …
سازمانها رکن اصلی اجماع هستند و انسانها رکن اصلی سازمانها . برنامه ریزی هدفمند منابع انسانی و رشد و توسعه پایدار آنها آینده روشن و موفقی را برای هر سازم…
مقاله توانمندسازی کارکنان ؛ مزایا و ارایه راهکارهای عملی برای …
توجه به قابلیتهای گوهر خلقت به عنوان مهمترین منبع هر سیستم و سازمانی کانون توجه همه اندیشمندان و صاحبنظران می باشد و مهمترین عامل بقاء و موفقیت سازمانها…
مقالات مرتبط با توانمندسازی کارکنان – پایگاه مجلات …
تاثیر توانمندسازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی کادر پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اراک. نویسنده : جمشیدیان، محمدامین؛.
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعة سازمانی با …
روش تحقیق توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. … ابزار پژوهش مقیاس‌های توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توسعة سازمانی …
بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری
بنابراین، این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری … نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی‌های سازمانی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و شغلی بر …
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ – مطالعات منابع …
بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر …
توانمندسازی از دو بعد روانشناختی و ساختاری قابل تحلیل و بررسی است. بر این … یافته‌های تحقیق نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر معنی‌داری بر …
مفهوم توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان
تحقيق حاضر جهت ارزیابی توانمند سازی کارکنان اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعي استان … مورگان تعداد 97 نفر انتخاب و پرسشنامه های تحقيق بين آنها توزیع شد.
دانلود مقاله توانمندسازی | ایلرنیکا
دانلود مقالات توانمندسازی با عنوان ترجمه شده؛ دانلود دهها مقاله جدید دسته بندی شده در … توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی در بوروکراسی فدرال ایالات متحده: از منظر …
توانمندسازی کارکنان و مزایا و معایب آن برای سازمان | چطور
۲۶ آذر ۱۳۹۶ –
راهکارهای عملی توانمندسازی کارکنان و بررسی موانع آن – …
توانمند سازی کارکنان یک مفهوم و است که به آنان کمک نماید تا برتری شخصی خود را در …. همچنین افرادی که احساس افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارند، تحقیق جهت.
دانلود رایگان مقاله ISI توانمندسازی کارکنان به زبان انگلیسی …
دانلود رایگان مقاله ISI توانمندسازی کارکنان (Empowering Employees) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf.
شناسایی و سطح‌بندی روابط مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان با …
۲ آذر ۱۳۹۵ –
تبیین رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان باقابلیت …
هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه توانمند‌سازی روانشناختی کارکنان رسمی باقابلیت بلوغ سازمانی آنان در پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان می‌باشد. برای این منظور …
تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: …
نتیجه‌گیری: هرگاه فرهنگ سازمانی در راستای توانمندسازی کارکنان باشد افراد با … ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
بررسی رابطة بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان …
شکل گیری این تحقیق براساس این سؤال بود که با توجه به اهمیت توانمندی مدیران … بررسی رابطة بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان(مطالعه ای موردی در بین …
شناسایی عوامل کلیدی توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون
یافته های تحقیق نشان داد مهمترین عامل توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون شامل مؤلفه های: معناداری شغل، تعلق سازمانی، مسئولیت پذیری، غنی سازی شغل و احساس اعتماد …
مقاله بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی …
در این تحقیق در فرضیه اصلی تاثیرتوانمندسازی کارکنان برکارآفرینی سازمانی و در فرضیات فرعی آن تاثیر ابعاد توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس معنی …
مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و …
هدف از این مطالعه تدوین نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره …
بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان …
یافته‌های تحقیق نشان داد که، از نظر فراگیران، آموزشهای ضمن خدمت در توسعه ابعاد توانمندسازی کارکنان تاثیرگذار بوده است. نتایج بیانگر آن است که آموزش‌های ضمن …
بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان
توانمندسازی نیروی انسانی (موردکاوی کارکنان وزارت آموزش و …
لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی وشناسایی عوامل مؤثربر توانمندسازی منابع انسانی به … و مشارکت همه جانبه در گرو توانمندسازی کارکنان است که باید به آن توجه ویژه شود.
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع …
دانشگاه علوم و تحقیقات … در مقاله حاضر، تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی مورد بررسی قرار گیرد. بعد از مرور ادبیات …
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان …
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق توانمندسازی کارکنان و …
مقاله توانمند سازی کارکنان
cofenetyas.ir/مقاله-توانمند-سازی-کارکنان/
که یکی از این راهها توانمندسازی کارکنان[۲] می باشد. توانمندسازی افراد به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم گیری هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر …
بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک …
jwsps.alzahra.ac.ir/article_2245.html
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان زن ادارۀ آموزش ‌و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- …
تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: …
jas.ui.ac.ir/article_20494.html
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. … پژوهش حاضر از لحاظ هدف، ازنوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی- …
بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در …
jdc.uk.ac.ir/article_1911.html
هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان است. برای این منظور توانمندسازی کارکنان با …
ترجمه مقالات انگلیسی در مورد توانمندسازی کارکنان – ترجمه فا
https://tarjomefa.com/category/ترجمه-مقالات-درباره/توانمندسازی-کارکنان/
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع توانمندسازی کارکنان توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه …
الگوی فعالیت‌های توانمند‌سازی با هدف ارتقای بهره‌وری کارکنان …
jpm.iaut.ac.ir/article_528664.html
هدف مقاله حاضر نیز، ارائه مدل توانمندسازی با هدف ارتقای بهره‌وری کارکنان از دیدگاه مدیران صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی می‌باشد. روش تحقیق کاربردی و …
بررسي رابطه بین كیفیت زندگي كاري با توانمندسازي …
danesh.dmk.ir/files/site1/user_files_1f4821/admin-A-10-1-114-aa05146.pdf
نظریه پردازان مدیریت، توانمندسازی کارکنان را به عنوان عاملی موثر برای … این تحقیق، به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان دیوان محاسبات.
کل اداره کارکنان شغلی عملکرد با ارتباطی مهارتهای و …
www.jonapte.ir/fa/downloadfilepdf.php?target…
توانمندسازی. و. مهارتهای. ارتباطی. با. عمل. کرد. شغلی. کارکنان. اداره. کل. آموزش فنی. و. حرفه. ای. استان. ایالم. است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. شامل.
بررسي ميزان تأثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي منابع …
mpes.sbu.ac.ir/article/view/7042
هدف پژوهش حاضر شناسايي ميزان تأثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي پرسنل بانك كشاورزي است. روش پژوهش توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري، كليه كاركنان …
طراحی و تبیین مدل توانمندسازی و شایستگی حرفه‌ای – پژوهش …
ormr.modares.ac.ir/article-28-6568-fa.pdf
دانلود رایگان پایان نامه ارتباط آموزش با توانمندسازی کارکنان …
collegeprozheh.ir/پایان-نامه-ارتباط-آموزش-با-توانمندساز/
در این پژوهش، ضمن بررسی رابطه بین آموزش و توانمندسازی کارکنان اداره شهرداری نهاوند سطح توانمندی آنها نیز سنجیده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی …
سه روش فوق‌العاده برای تقویت احساس توانمندی کارمندان شما – …
https://taskulu.com/fa/وبلاگ/توانمندسازی-کارمندان/
اگر یکی از کارکنان می‌خواهد برای رسیدگی به یک مشکل، از راه حل متفاوتی استفاده کند، اجازه دهید برای مدتی آن را اجرا کند! می‌دانید این کار چقدر در زمینه‌ٔ توانمندسازی …
رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه – …
مقدمه: بررسي فرهنگ سازماني مديران را قادر مي‌سازد تا با جمع‌آوري اطلاعات، بخش‌ها يا گروه‌هاي کاري را با يکديگر مقايسه، مسایل را الويت‌بندي و ادراکات و انتظارات …
طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی …
هدف: هدف از این تحقیق تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود. روش‌شناسی: این تحقیق با روش …
بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و رضایت شغلی و … – …
بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر میانجی … نتایج تحقيقات زیادی نشان می دهد كاركنان توانمند حس رضایت شغلی، انگيزش و …
شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران
هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگووشناسایی ابعاد ومولفه های توانمندسازی مدیران نیروی … توانمندسازی کارکنان، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی
اغلب اندیشمندان مدیریتِ تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی کارکنان را به‌عنوان یک … موجود، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی شاخص‌های تحقیق، از آزمون فریدمن …
مدیریت توانمند سازی کارکنان – ماهان تیموری
۳ آبان ۱۳۹۵ –
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮐﺎﺭﮐﻨﺎن وﺯ – ماهنامه پژوهش ملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ –
معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی … – فصلنامه …
با انجام مصاحبه و روش تحلیل داده بنیاد، ابعاد و شاخص های توانمندسازی کارکنان استخراج … نتایج این تحقیق نشان داد که برای توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی، توجه.
اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان | مدیر فروش
مقاله توانمند سازی کارکنان در سازمان در مورد تعریف ، راهکارها و روش های توانمندسازی کارکنان در سازمان و انواع توانمندسازی کارکنان در سازمان.
دانلود مقاله مدل‌ها و راهکارهای نوین توانمندسازی مدیران و کارکنان …
در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی کارکنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در.
عمل پژوهی فرایند توانمندسازی کارکنان ستاد پشتیبانی حوزه …
اقدام پژوهی: توانمندسازی کارکنان ستاد پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان … نتیجه گیری: نتایج این تحقیق مداخلات مؤثر بر توانمندسازی مسؤولین حلقه کیفیت …
تحقیق توانمند سازی کارکنان و ریشه ها و دیدگاه های آ …
پیشینه تحقیق توانمند سازی کارکنان و ریشه ها و دیدگاه های آن و توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد و عوامل موثر برآن دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به …
تاثیر امنیت شغلی و توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی …
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر امنیت شغلی و توانمندسازی کارکنان بر رضایت … پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی است.
مقاله در مورد توانمندسازي کارکنان – مگ ایران
توانمندسازي کارکنانتوانمندسازي(توانا سازي) فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. در اين فرايند به کارکنان خود کمک مي کنيم تا حس اعتماد به نفس خويش را بهبود …
آیا توانمندسازی کارمندان همیشه مفید خواهد بود؟ – وبلاگ ایران …
۲۱ آبان ۱۳۹۷ – تحقیقات نشان داده توانمندسازی کارمندان و اعطای قدرت تصمیم‌گیری به آن‌ها در محیط کار همیشه بر داشتن حس مثبت، رضایت شغلی بیش‌تر، عملکرد …
ارتباط وضعیت رهبری معنوی در سازمان‌‌ها با توانمند سازی …
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان است. جامعه آماری تحقیق: کارکنان سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی در سال 94-1393به تعداد 500 …
بررسی رابطه بین توانمند سازی و سطح عملکرد در … – …
نتایج پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی کارکنان از بعد سازمانی بر …. نتایج این تحقیق نشان دهنده میل به جایگزینی شاخصهای مالی با برخی شاخصهای غیر مرتبط.

فروشگاه مارکت سنتر